Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç

Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç

Abdullah Gül University

Instructor

“ Be the change that you want to see ! ”

Image

My Bio

Zeynep Tugce CIFTCIBASI GUC is a youth worker and trainer with experience in international education since 1999. She has since then concentrated on work in the field of European Union Education and Youth Programs, and has become a trainer at the European level. She was one of the people who lobbied for Erasmus Program and started to work as the Head of the International Relations Office at Akdeniz University during 2004 - 2013, where she coordinated the successful participation of the university in the European Union Education and Youth Program as the youngest Erasmus Coordinator in Turkey. Her work for the department received significant recognition from the European Commission for combining Youth and Erasmus program, which conferred the “Lifelong Learning ERASMUS Award in Bronze 2009 - Student Mobility” for excellence within the framework of the Erasmus Program. Nonetheless, she was the vice director of Euromed Youth Centre that was awarded the first “Quality Label of European Youth Centres” in 2012 by the Council of Europe. She has joined Abdullah Gül University in 2013 where she has been the director of a unique structure in Turkey “Youth Factory” dealing with youth work and institutional coordinator of Erasmus + Programme.
Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ, 1999 yılında başladığı sivil toplum ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları alanında çalışmaları ile uluslararası alanda aktif olarak yer alan bir gençlik çalışanı ve eğitmenidir. Akdeniz Üniversitesi, Kamu Yönetimi ABD Araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başlayan Güç, Türkiye’nin Erasmus Programına dahil olması adına gerçekleştirilen lobi çalışmalarında yer almış, 2004 - 2013 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Üniversitenin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programına başarılı bir şekilde katılımını sağlamıştır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar, Avrupa Komisyonu tarafından 2009 - Yaratıcılık ve Yenilikçilik Yılında "Yaşam Boyu Öğrenme ERASMUS Ödülü - Öğrenci Hareketliliği" ödülüne layık görülmüştür. Bununla birlikte, Gençlik çalışmaları kapsamında kurucusu olduğu Araştırma ve Uygulama Merkezi – Avrupa Akdeniz Gençlik Merkezi, 2012 yılında Avrupa Konseyi tarafından ilk “Avrupa Gençlik Merkezlerinin Kalite Etiketi” ödülüne layık görülmüştür. 2013 yılında Abdullah Gül Üniversitesi'ne katılarak gençlik çalışmalarına odaklanan Araştırma ve Uygulama Merkezi - “Gençlik Fabrikası” kurucu direktörü ve Erasmus + Programı kurumsal koordinatörü olarak görev almıştır. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

I can talk about

  • #Consulting
  • #Creativity
  • #Product Management
  • #Research & Development

My Industry

My Preferences

  • #All Groups
  • #All
Unable to load tooltip content.

Our Give Back Partners

We thank our partners for their guidance and support. 

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.