Facebook Pixel yönetim kurulunda kadın - Blog
News

Forbes: Kız Kardeşlerin Gücü

Forbes: Kız Kardeşlerin Gücü

Kadın istihdamını ve liderliğini artırmak üzere TurkishWIN, KAGİDER ve UPS tarafından kurulan Kadın Liderlik Platformu, çalışan kadın liderlerin, kendi aralarında fikir ve deneyim paylaşımında bulunarak farkındalık yaratmasını hedefliyor.

Continue reading